وصیتنامه شهید غلامحسین امینی:

ای مردم ، ای یاران عزیز امام امت: من کوچکم که چیزی گویم ولی آنچه در درون وجود دارم می گویم . مردم قهرمان با مشکلات مبارزه کنید و در بلاها صبر کنید و همچون یاوران امام حسین(ع) باشید با مبارزه ی خود علیه هر گونه ظلم و کفر خود را به خدا نزدیک کنید 

می دانید اگر امام زمان(عج) الان در ظاهر بودند چه می گفتند؟! بله میگفتند دست از یاری نائبم بر ندارید همانطور که امام حسین(ع) برای مردم کوفه نوشت در وصف مسلم بن عقیل نماینده امام حسین(ع) ولی با یک فرق که ملت کوفه شمشیرهایشان علیه امام بود ولی ملت شهید پرور دانش و وجودش به نفع امام زمان (عج) است.

شهر شهیدان خدا