شهیداصغر امینی

نام پدر: عباس

تاریخ تولد : ۱۳۴۲

محل تولد:خوراسگان

محل شهادت: عین خوش

تاریخ شهادت: ۱۳۶۰/۰۱/۰۱


زندگینامه 

خورشید زندگی اش سال ۱۳۴۲ در فلک عشق زمینیان درخشیدن گرفت و با بر تن کردن پرنیان مهر مادری که تارو پودش همه بافته از ایثار بود و آویزه ی گوش نمودن گفتار صادقانه پدری که امید به زندگی را بر صفحه دل می نگاشت؛ قدم به جاده ی پر پیچ و خم زندگی گذاشت. از همان دوران، نسیم عشق الهی به گلستان دلش وزیده بود و روحش برای رهایی از دنیا و رسیدن به دوست همچون اسیری بی قراری می کرد. در کتاب بندگی آنچه آموخته بود آن بود که تنها لحظات ناب زیستن، زمانی است که غنچه های سرخ دعا به هنگام خواندن سرود عبودیت حق شکوفا می شود. از این رو برای آنکه دل شیدا را بیش از پیش مست باده ناب آسمانی کند، پیوسته در جلساتی که به مرور آیه های نورانی کتاب آسمانی می پرداختند، حاضر و خلوت تنهایی خود را با آیه های بندگی منور می ساخت. این چنین اهل دلی شده بود که سرود زندگی اش را با نت های مهربانی و خوشرویی با دیگران خواندن آغاز کرده بود . در پی آموختن الفبای دانایی به مکتب علم آموزان قدم گذارده بود و پس از هشت سال، همراهی با آنان را ترک گفته بود. همزمان با شنیدن حدیث بیداری امام (ره) با آنکه سن چندانی نداشت، خود را به حلقه مریدان او رساند و همراه او شد. پس از آن با هجوم دشمن بعثی، راهی دیار عشق و ایثار شد و یک سال و نیم ساکن این دیار بود و در عشق شهادت می سوخت تا اینکه سرانجام سال ۱۳۶۰ در منطقه «عین خوش» با اصابت آرپیچی به کتف نازنین اش در حالی که دو دستش شکسته بود، جام زرین شهادت را لاجرعه سرکشید.


شهر شهیدان خدا