وصیتنامه شهید غلامحسین امینی:

ای مردم ، ای یاران عزیز امام امت: من کوچکم که چیزی گویم ولی آنچه در درون وجود دارم می گویم . مردم قهرمان با مشکلات مبارزه کنید و در بلاها صبر کنید و همچون یاوران امام حسین(ع) باشید با مبارزه ی خود علیه هر گونه ظلم و کفر خود را به خدا نزدیک کنید