زندگی نامه

سردار شهید حاج علی موحد دوست، سال 1337 در محله کردآباد به دنیا آمد. وی در ایام جوانی همزمان با نهضت انقلاب اسلامی به فعالیت های انقلابی، سیاسی و مذهبی پرداخت. پس از پیروزی انقلاب این شهید عزیز سال های زیادی را در مناطق سیستان و بلوچستان، کردستان و جبهه های غرب مجاهدت کرد و در عرصه نبرد از خود چهره جاودانی ساخت. حاج علی در مسئولیت های مختلفی همچون فرماندهی گردان، مسئول آموزش نظامی، فرماندهی تیپ دوم و فرماندهی محور را در عملیات های مختلف لشگر 14 امام حسین(ع) به عهده داشت. حاج علی بارها در کارزار و جهاد مقدس مجروح و مصدوم گردید اما هیچ گاه از ادامه مبارزه غفلت نکرد، آن چنان که رزمندگان اسلام از او به عنوان علی آهنی یاد می کردند. بارها مصدوم شد و مورد اصابت تیر و ترکش های دشمن واقع شده بود.

زمانی تمامی خطوطی که به جزیره مجنون می رسید زیرآتش دشمن و حرکت در جاده غیرممکن بود بعدها دشمن اقرار کرد که یک میلیون و دویست هزار گلوله به روی جاده ها ریخته است. به هر حال باید به بچه ها آب آشامیدنی می رسید. کمتر کسی جرأت داشت که از سنگر خارج شود، چه رسد به این که برای بچه های خط آب ببرد. در این آشوب و غوغا می باید کسی برای بچه ها سقا می شد.

حاج علی موحد دوست تنها کسی بود که جان برکف، هر روز یک بار از همین جاده های آتشین، برای بچه های خط آب آشامیدنی می برد. سرانجام این فرمانده شجاع، مؤمن و بی قرار در تاریخ 1365.5.6 در خط پدافندی فاو ندای حق را لبیک گفت و شهد شهادت را نوشید.