هر چه که می‌کشیم و هر چه که بر سرمان می‌آید از نافرمانی خداست و همه ریشه در عدم رعایت حلال و حرام خدا دارد.

پوستر شهید حسین خرازی

برای دریافت در سایز اصلی روی طرح کلیک کنید