تویوتا وانت3F
از پرکاربردترین خودروهایی که در زمان
جنگ استفاده میشد انواع و اقسام تویوتا بود .
خودروهایی بسیار مستحکم و قوی و درعین حال داری بدنه و موتوری قدرتمند، با سرعت بالا و قابل قبول که به اقتضای نیاز، انواع و اقسام این خودرو در دفاع مقدس به کار گرفته میشد.
3F یک مدل پیشرفته تر از 2F است .از تویوتا وانت مسقف برای جابجایی نفرات و یا تدارکات محدود استفاده میشد که به نسبت بدون سقف، بیشتر در هوای سرد ،هنگام بارندگی و در مسیرهای طولانیتر کاربرد داشت.