سامانه‌ هوایی‌ کوتاهبرد شیلیکا از چهار توپ ٥,١٤ م.م تشکیل‌ شدهاست‌ و توانایی‌ درگیری‌ با هدفهای‌ هوایی‌ در ارتفاع پایین‌ و زمینی‌ مهاجم‌ را دارد. این‌ توپ در عملیاتهای‌ مختلف‌ توسط‌ ارتش‌ بعث‌ عراق علیه‌ هواپیماها و رزمندگان اسلام استفاده می‌گردید. نمونه‌ توپ حاضر در عملیات فتح‌المبین‌ از ارتش‌ بعثی‌ به‌ غنیمت‌ گرفته‌شد.١

هرچند این‌ توپ دارای‌ برد کمی‌ است‌ ولی‌ وجود چهار لوله‌ در آن باعث‌ می‌شود منطقه‌ وسیعی‌ از هوا را پوشش‌ دهد. برای‌ حرکت‌ نیاز به‌ یدککش‌ دارد برای‌ همین‌ جزء ادوات کششی‌ است‌. برای‌ تیراندازی‌ باید جک‌هایش‌ باز شود که‌ به‌ تایرها فشار وارد نشود.٢

عراق هنگام استفاده، حرکت‌ عمودی‌ چهارلول به‌ سمت‌ بالا و پایین‌ را قفل‌ می‌کرد به‌ طوری‌ که‌ دو لوله‌ پایینی‌، روی‌ سر خاکریز قرار می‌گرفت‌.(قفل‌ در برد) سپس‌ چهارلول را به‌ صورت افقی‌ در سرتاسر خط‌ حرکت‌ می‌داد. از طرفی‌ دو خشاب بالایی‌ را با گلوله‌های‌ رسام پر می‌کرد و دو خشاب پایین‌ را با گلوله‌های‌ جنگی‌. نیروهای‌ خودی‌ فقط‌ گلوله‌ رسام را با ارتفاع حدود ٥٠ س.م بالاتر از خاکریز می‌دیدند و وقتی‌ یک‌ نفر سرش را بالا می‌آورد، مورد اصابت‌ گلوله‌ جنگی‌، که‌ صاف روی‌ خاکریز در حال شلیک‌ بود و دیده نمی‌شد، قرار می‌گرفت‌.

گلوله‌های‌ جدید این‌ توپها که‌ بعدها در دفاع مقدس استفاده می‌د،شاز نوع خودتَرَکان بود. این‌ نوع گلوله‌پس‌ از شلیک‌ و زمانی‌ که‌ تا حداکثر ب رد می‌رود و افت‌ سرعت‌ شروع می‌شود، منفجر می‌شود. در نمونه‌های‌ قبلی‌ گلوله‌ سالم‌ به‌ زمین‌ برمی‌گشت‌.٣