شهیدعلی اکبری

نام پدر: غلامعلی

تاریخ تولد : ۱۳۴۲/۱۱/۱۰

محل تولد:خوراسگان

محل شهادت: مریوان

تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۸/۲


زندگینامه 

سال ۱۳۴۲ در خطه ای که عقیق روشنایی روز از پشت کوههایش سر بر می آورد و به همین دلیل «خوراسگان» خوانده می شود، به زمینیان پیوست. در جاده طریقتی که نسیم عنایت معبود وزان بود و ماهتاب رحمتش تابان، دل وی راه به حقیقت شریعتش برده بود. قصد آن داشت که با سرمستی از چشمه حکمت و زمزمه شعر بلند نبوت، مژده نور را دریابد و انتظار وصال را پایان دهد. به گاه صلای نیایش، در نماز چون کوه می ایستاد و در سجده هایش پیشانی ستایش را بر مهر می گذاشت و آواز درون را در گوش ملائک زمزمه می کرد تا این گونه غم درون را تسلی دهد؛ غمی که آن را عزیز می دانست. به گاه آموختن تا آنجا مشق دانایی کرد که در کنکور دانشگاه تربیت معلم گرگان» پذیرفته شد و یکسال مشغول درس خواندن بود.