شهید محمدرضا اغلانی

نام پدر: حسن

تاریخ تولد : ۱۳۴۲/۱۲/۱۵

محل تولد:خوراسگان

محل شهادت: خوزستان

تاریخ شهادت: ۱۳۶۰/۷/۵زندگینامه

سال ۱۳۴۲ ماهی که دیباچه دفتر وجود، کتاب شریعت را کامل و نعمت را بر امت تمام کرد: تولد یافت. از همان زمینه گویی دروازه های زندگی اش به سوی آسمان گشوده شده بود و با اقتدا به عشق معشوق ناز - عزّوجلّ - دل از کف داده بود. هر روز بیش از پیش، غمزه های شورآفرین دلدار، او را در پیشگاه خویش واله و سرگردان می ساخت و لب های او را به ستایش می گشود. به پاس نیایش که می ایستاد، چون ذره ای در برابر آفتاب بود که هرچه بیشتر بالا می رفت دوری از محبوب را بیشتر احساس می کرد. با این حال عزمی جزم داشت که حتی اگر می بایست برای وصل به او فلک را سقف بشکافد، این چنین کند.