شهید محمدحسین اعتباریان

نام پدر: براتعلی

تاریخ تولد : ۱۳۴۲/۲/۳

محل تولد:خوراسگان

محل شهادت: آذربایجان غربی

تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۴/۶


زندگینامه

سال ۱۳۴۲ پا به جهان خاکی نهاد و با نوای اندرزهای گرانبهای مادر، هستی یافت. در دو سالگی از وجود دستان پرسخاوت پدرمحروم ماند و به ویرانسرای غم نشست. پس از چندی، پریشان روزگاری او نیز به پایان رسید  و جای وجود مهربان پدر را عمو گرفت. در پی آموختن تا تحصیلات ابتدایی پیش رفت و پس از آن گروه دانش آموزان را ترک گفت. در این بین آنچه که بر سرلوحه زندگی اش نقش شده بود، سرود مهربانی، دوستی و ارج نهادن به مقام پدر و مادر بود به طوری که شاه بیت غزل زندگی اش شراره عشق خداوندی بود. در پی شنیدن ندای امام (ره)، همراه هموطنانش برای ویرانی کاخ ظلم بر اسب همت سوار شد و تاختن علیه دولت حاکم را آغاز کرد؛ چرا که امام (ره) را روح و خون خود می دانست و انقلاب را حق خود می پنداشت