شهید علی اکبری

نام پدر: اسماعیل

تاریخ تولد : ۱۳۴۲/۵/۸

محل تولد:خوراسگان

محل شهادت: جزیره مجنون

تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۱۲/۲۱


زندگینامه 

سال ۱۳۴۲ در خطه «خوراسگان» که عقیق روشنایی روز، خورشید همیشه تابان، از پشت کوه هایش سر برمی آورد؛ تولد یافت. سخنان شیرین محبوب در گوش جانش طنین انداز شده بود که «ادعونی استجب الکم» و آرزوی وصال یار زخمی عمیق بر دلش زده بود. برای آنکه خود را مهیای حضور در بارگاه یار کند، چهره جان را با شریعت احمد(ص) و حضور در محافل سبز آشنایی با سروش آسمانی قرآن کریم و زمزمه ترانه توحیدی نماز در جمع مشتاقان، از حجاب تعلقات شست. به گاه آموختن برآن شد که کتاب ژرف معرفت را دوازده سال ورق زند. پس از آن، زمانی که شمع شهادت پرتو روح خدا، خزان غمزده ی پهلوی را به نور خود منور گرداند، «علی» نیز با شمع وجودش و با شرکت در راهپیمایی ها و گشت های شبانه روشنایی بزم انقلابیون شد.