شهید حسن افغانی

نام پدر: اسماعیل

تاریخ تولد : ۱۳۳۲/۱/۶

محل تولد:خوراسگان

محل شهادت: خوزستان

تاریخ شهادت: ۱۳۶۱/۱۲/۱۰


زندگینامه

سال ۱۳۳۲ آنگاه که کره ی خاکی چون قالی هزاران نقش و هزاران رنگ سلیمان نبی (ع) خودنمایی می کرد، پا بر عرصه هستی نهاد. چون گمشده ای در صحرای عدم در جستجوی آب حیاتی بود تا گوارای ضمیر تشنه اش باشد. در ظلمات دنیا، آب بقا را در بلندای بام شریعت یافت و بر آن شد تا به مدد دستان کریم معرفت به آن دست یابد. او که تشنه جام معرفت بود به سن آموختن که رسید، بر آن شد که جام را از دستان ساقی دانایی بگیرد و به جان تشنه کامش بچشاند؛ از این رو هر گونه که بود، از راه مکتب و دبستان و در حین کار و به صورت شبانه، آرزوی دل را تحقق بخشید. در این بین از وجود دستان سخاوتمند پدر محروم شد و جغد غم در خاطرش آشیان کرد اما می بایست بار غمی را که بر شانه های دلش سنگینی می کرد؛ سبک کند. پس بر آن شد تا قاب تنهایی مادر خود را پر کند و چون مردی دلسوز کوله بار زندگی را بر دوش گیرد.