شهید اصغر امینی

نام پدر: تقی

تاریخ تولد : ۱۳۴۰/۱/۶

محل تولد:خوراسگان

محل شهادت: جنوب

تاریخ شهادت: ۱۳۶۱/۱۱/۱۸


زندگینامه 

 سال ۱۳۴۰ پا بر عرصه هستی نهاد و با دستان گرم مادری که مهر را هدیه می داد و کلام نافذ پدری که آیه های عشق بر دل می نشست، کاخ امید به فرداهای دور را بنا کرد. آن چنان پرتو عشق ایزدی گوشه گوشه بزم زندگی اش را روشن نموده بود که حتی پیش از آن که به بلوغ دینی رسد، با روزه گرفتن به تزکیه نفس می پرداخت.