شهید احمد امینی

نام پدر: کریم

تاریخ تولد : ۱۳۴۷/۳/۱

محل تولد:خوراسگان

محل شهادت: آذربایجان غربی

تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۲/۲۷


زندگینامه 

در برف و سرمای سال ۱۳۴۷، شکوفه ای در «پزوه خوراسگان» روییدن گرفت که با آمدنش گرمی و شادی را برای زمین یخ زده و سرد به ارمغان آورد. هنوز گرم خنده و شادی های کودکانه بود که پدر دار فانی را وداع گفت و او ماند با کاروانی از مشکلات و اندوه. تا سوم دبستان تحصیل کرد و با وجود علاقه بسیار به کسب علم و دانش، دست از تحصیل نیست و قامت کوچک و ناتوانش، با شیردلی با فراز و نشیب چرخ لاجوردی پنجه نرم کرد. برای امرار معاش به کشاورزی پرداخت و پس از آن به کارگری و بنایی مشغول شد. خورشید آتشین جولانی بود که برای به ثمر رساندن میوه انقلاب سوار بر مرکب عشق می تاخت.